Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken CodeSys ver. använder SoMachine ?

Se Codesys version kontra SoMachine version i bifogat dokument.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?