Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är default ip adress för M580 CPU?

M580 CPU:s ip-adress innan den laddats med applikation är 10.10.MAC5. MAC6 (alltså sista 2 byten i produktens MAC adress). T.ex. en M580 CPU som har MAC adrsss aa bb cc dd E3 D6, får ip adress 10.10.227.214. E3 och D6 omräknas från sina hexadecimala tal till decimala tal. Kan göras i en dators Kalkylator i inställnings läge "Programmering". När sedan M580 laddas med applikation tar M580 den ip-adress som programmet är inställt för. Default är dettta 192.168.10.1 och 192.168.11.1 .
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?