Teknisk FAQ

Ställ en fråga

EMI310+ . Röda dioden tänds inte upp vid 1k ohm på ingång.

EMI310+ tänder bara upp alarmdioden om den är programmerad som larmingång.
Är den inte programmerad eller är programmerad som t.ex ingång aktivering larmlagring tänder den inte upp alarmdioden vid aktivering.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?