Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Har ni någon infälld rörelse/närvarodetektor i strömställarhöjd där man kan välja aktiv tändning?

Om man önskar aktiv tändning är närvarodetektor  E 1315152 ett bra val. När man gör inställningarna väljer man manuell som grundinställning.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?