Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det grön lins till ljussignal E1835065 i Aqua- Stark?

Nej tyvärr,det är röd alt transparent som bipackas med produkten.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?