Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Är TeSys GV4 app tillgänglig för både Android och iOS telefoner ?

Nej, TeSys GV4 appen är endast tillgänglig för Android telefoner.
Beroende på att man kommunicerar med NFC teknik (Near Field Communication).
NFC är inte idag tillgänglig för iOS telefoner utan speciella tillbehör.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?