Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur många I/O moduler kan man ha på en M221?

Man kan ha 7 expansionsmoduler
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?