Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kommunicerar TeSys GV4 appen med TeSys GV4 motorskyddsbrytare ?

TeSys GV4 appen kommunicerar med TeSys motorskyddsbrytare via NFC teknik
(Near Field Communication)
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?