Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för material i skruv NSYST30M6S i Universal enclosures kapslingar?

Materialet är XC 18. Se bifogad bild "table". Korrosion klassifiering är salt spray test 336 timmar enligt IEC 62208  §9.13 (motstånd mot korrision).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?