Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur vet användaren av TeSys GV4 app att man har kontakt mellan appen och TeSys motorskyddsbrytare GV4 ?

Vid uppkoppling kommer användaren att känna två korta vibrationer i telefonen när kommunikation upprättas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?