Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka bildfiler stödjer Vijeo XD för bildobjektet?


För närvarande stöder Vijeo XD bara PNG-filtyper för bildobjektet.

 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?