Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Om jag vill få ut maximal laddström på ert dubbla USB uttag, vilket av uttag ska jag då använda?

Det spelar ingen roll om du använder höger eller vänster så länge du bara nyttjar ett av uttagen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?