Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för minimilast på rörelse/närvarovakt 2300 i Exxact sortimentet?

Dessa rörelsevakter har ingen minimilast eftersom dom har en reläutgång som inte är beroende av en minlast.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?