Teknisk FAQ

Ställ en fråga

I hur många väderstreck kan väderstation MTN6904-0001 mäta luxvärden?

Den kan mäta i 3 väderstreck.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?