Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför får jag inte upp driftsättnings och parametreringsmenyerna i pluginprogrammet i er daligateway MTN6725-0001?

Gå in under "Verktyg"---"Alternativ" och klicka sedan i rutan "Utökad användning" så kommer dessa menyer att dyka upp.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?