Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Trendgrafobjektet ritar inte någonting i Vijeo XD Runtime

Trendgrafobjektet ritar inte någonting i Vijeo XD Runtime
När det här inträffar är det troligt att ditt trendgrafobjekt är korrupt.
För att lösa detta, radera trendgrafobjektet och skapa ett nytt.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?