Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Jag har installerat en homelynk i en fastighet där jag vill ge olika mycket acces till anläggningen till olika personer. Hur gör jag

Gå in under "user access" och skapa en användare. Efter det kan du bara klicka i vilka sidor/funktioner som du vill att respektive användare ska få tillträde till.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?