Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Skall beräkna en Esgraf

Här kommer ett kort svar...

De artikelnummer som ska användas är följande:
08784361 Esgraf, licens för 10 punkter (även start)
08784362 Esgraf, ytterligare videopunkter
08784363 Esgraf, ytterligare nätverksklienter
08784365 Esgraf, uppgradering från tidigare version till senaste version
08784366 Esgraf, obegränsat antal punkter
08784367 Esgraf obegränsat antal punkter och nätverksklienter
 
 
Som förklaring för hur artikelnummer ska tolkas så beskrivs nedan några olika upplägg.
 
 1. Som grafik till brandlarm vid nyinstallation
 2. Som grafik till passer/inbrott/video vid nyinstallation
 3. Komplettering av befintlig anläggning, punkter och nätverksklienter
 4. Esgraf licens utan gräns för antalet punkter
 5. Esgraf licens utan gräns för punkter och nätverksklienter
 
 1. Partner eller tekniker Schneider laddar ned Esmi Suite från BOX eller Ostkroken, i installationen väljs Fire Suite.
  Anläggningen skall endast använda för Schneider Electrics adresserbara brandlarm. Beställning behöver bara göras för ett artikelnummer och det är baserat på hur många brandlarmspunkter som ska finnas i Esgraf.
  Brandlarmspunkter är allt som kan ha en adress i brandcentral(er), detektorer, adressenheter osv.
  Artikelnummer: 08784361 (Esgraf licens för 10 adresspunkter)
  Tolkas: Till för Esgraf som ska presentera och hantera Schneider Electrics adresserbara brandlarm. Licensen ger tillåtelse att använda 2 nätverksklienter och 10 adresspunkter som start.
  Utöver det så ger varje ytterligare köp tio adresspunkter.
  Exempel: Köp bara 08784361 och Esgraf kan visa och hantera 10 adresspunkter, det går att använda 2 nätverksklienter samtidigt.
  Köp 2st 08784361 och anläggningen innefattar 20 adresspunkter och 2 nätverksklienter
  Kompletterande köp av nätverksklienter med artikelnummer 08784363 (ytterligare nätverksklienter till Esgraf)
 2. Partner eller tekniker Schneider laddar ned Esmi Suite från BOX eller Ostkroken, i installationen väljs Esmi Suite.
  Anläggningen kan användas för Schneider Electrics adresserbara brandlarm Esmi Acess passer och inbrott samt Digital Sentry video. Beställning behöver bara göras för ett artikelnummer och det är baserat på hur många punkter som ska finnas i Esgraf.
  Brandpunkter/inbrottslarmpunkter/dörrar behöver licens. För video så finns det en egen licens.
  Tolkas: Till för Esgraf som ska presentera och hantera brand/inbrott/passer/video. Licensen ger tillåtelse att använda 2 nätverksklienter och 10 punkter för brand/passer/inbrott och 2 videopunkter som start.
  Utöver det så ger varje ytterligare köp tio adresspunkter.
  Exempel: Köp bara 08784361 och Esgraf kan visa och hantera 10 adresspunkter, det går att använda 2 nätverksklienter samtidigt.
  Köp 2st 08784361 och anläggningen innefattar 20 adresspunkter och 2 nätverksklienter
  Kompletterande köp av nätverksklienter med artikelnummer 08784363 (ytterligare nätverksklienter till Esgraf)
  Kompletterande köp av videopunkter med artikelnummer 08784362 (ytterligare videopunkter till Esgraf)
  OBS! Separat licens för Esmi Access krävs om passer/inbrott används i anläggningen, videosystemet har även den sin egen licens
 3. Befintlig Esgraf kompletteras med fler punkter, nätverksklienter.
  Gäller från och med version 5.0 med Esgraf Configuration Server, tidigare anläggningar behöver först uppgraderas med artikelnummer 08784365 (uppgradering från tidigare version).
  Tolkas: Om en befintlig anläggning behöver ha flera punkter så köps 10 punkter med artikelnummer 08784361, samt för fler nätverksklienter med artikelnummer 08784363.
  Är Esgraf av version 4.x eller tidigare så behöver en uppgradering komplettera utökningen.

  Exempel: komplettering av 10 larmpunkter med artikelnummer 08784361. Komplettering av 1 videopunkt med artikelnummer 08784362. Komplettering med 1 nätverksklient med artikelnummer 08784363
  OBS! Vid uppgraderingar så kontakta alltid Teknisk support eftersom övriga systemenheter kan komma behöva kompletterande uppgraderingar (till en kostnad).
 4. Esgrafs licens kan köpas med obegränsat antal punkter (inom teknisk begränsning för databas) med artikelnummer 08784366
  Tolkas: Om anläggningen har mycket punkter så kan denna licens köpas och då behövs inte antalet detektorer/larmpunkter/videopunkter beräknas. Licens för en klient ingår utöver serverns klientlicens (2 totalt).
  Exempel: Anläggningen har så många detektorer/inbrottspunkter/videopunkter att kostnaden för punkterna överstiger kostnaden för denna licens, då rekommenderas denna licens istället.
  Denna licens gäller inte nätverksklienter.
 5. Esgrafs licens kan köpas med obegränsat antal punkter (inom teknisk begränsning för databas) och upp till 255 samtidiga nätverksklienter, artikelnummer 08784367
  Tolkas: Om anläggningen har mycket punkter så kan denna licens köpas och då behövs inte antalet detektorer/larmpunkter/videopunkter beräknas och den tillåter upp till 255 samtidiga nätverksklienter.
  Exempel: Anläggningen har så många detektorer/inbrottspunkter/videopunkter samt nätverksklienter att kostnaden överstiger kostnaden för denna licens, då rekommenderas denna licens istället.
  Denna licens gäller även för nätverksklienter.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?