Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för skillnad mellan grindbrytare XCSLF3737312 och XCSLF3737412?

XCSLF-serien är förreglingsbrytare med elektrisk låsning av nyckeldonet i "stängt" läge.

Skillnaden mellan de två produkterna är:
  • XCSLF3737312 = Standradprodukt, nödöppning med nyckel
  • XCSLF3737412 = Standradprodukt, nödöppning med nyckel och/eller svamptrycke
Svamptrycket är ett s.k. evakueringsskydd, som kan annändas vid ofrivillig "inlåsning" bakom grindskydd.
Tryckets färg är svart och kan kopplas som ett ett maskin- eller snabbstopp, dock ej som nödstopp då trycket inte verkar på grindbrytarens säkra
huvudkontakter.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?