Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilket säkerhetsrelä ersätter XPSAT5110?

XPSAT-serien har utgått och ersätts lämpligen med något av följande alternativ:

XPSAT*
  • Säkra kontakter: 3NO direkta + 2NO tidsfördröjda
  • Hjälpkontakter: 1NC (relä)
Alt. 1 - XPSATE*
  • Säkra kontakter: 2NO direkta + 3NO tidsfördröjda
  • Hjälpkontakter: 4NC (transistor)
Alt. 2 - XPSATR*
  • Säkra kontakter: 3NO direkta + 3NO tidsfördröjda
  • Hjälpkontakter: 1NC (relä)
Se länk till inkopplingsbeskrivning nedan för ersättning med XPSATE*
http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/238000/FA238507/ru_RU/XPSAT%20substituted%20by%20XPSATE-1.ppt
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?