Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Jag letar efter tryckvakt XMP; finns det någon ersättare?

XMP är själva familjenamnet på produkten, och är inte ett komplett beställningsnummer.
Genom att titta under täcklocket på produkten går det att läsa ut den fullständiga artikelnumret, se bild för förtydligande:
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?