Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för skillnad på givare XS630B1PAL2 och XS630B1PAL5?

Suffixet L2 anger längden på givarens ingjutna kabel:

XS630B1PAL2 = 2m
XS630B1PAL5 = 5m
XS630B1PAL10 = 10m

XS630B1PAM12 = M12-kontakt
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?