Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ställer jag in den digitala utgången på fotocell XUK8T?

Se länk nedan till videoinstruktion:
https://www.youtube.com/watch?v=efhIiq15ah4
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?