Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur läsa Float32 (Real) i energimätare PM5100-5300.

Strömmen som finns på register 3000 och är en Float32 och visar ampere. Beroende på om systemet som läser är 0-based eller 1-based ska register adressen förskjutas med -1. För Schneiders PLC-er ska de förskjutas med -1. Modbus adressen för register adress 3000 blir 2999.
Vidare kan en Float32 tolkas olika vilken del som är hög delen och vilken som är låg delen i dess 16-bitars word. För Schneiders PLC-er ska det vara omvänt. Man får göra rotation på bitarna i INT med 8 steg.
Ny_INT1=ROL_INT(INT1,8)
Ny_INT2=ROL_INT(INT1,2)
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?