Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kan jag konvertera ett Concept-projekt från " version X " till " version (X+1)"?

För att konvertera ett projekt från Concept "version X" till Concept "version (X+1)", importera/exportera projekt enligt nedan:

Öppna "Concept converter" (Dbconv.exe) programmet i Concept "version X".

Gå till menyn "File" och välj "Export", välj sedan de projekt som ska exporteras.
Efter att exporten genomförts (utan några felmeddelanden) så har filen Project_name.ASC skapats i den nuvarande projektbiblioteket.

Kopiera denna fil till Concept "version (X+1)" biblioteket där du vill ha din applikation sparad.

Öppna "Concept converter" (Dbconv.exe) programmet från Concept "version (X+1)".

Gå till menyn "File" och välj "Import", välj sedan filen Project_name.ASC. 


Projektet är nu konverterat och kan användas med Concept "version (X+1)"

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?