Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilket ingångskort för Quantum kan jag använda för kablering med negativ logik?

För kablering i negativ logik, använd 24 V, 32-ingångskort med artikelnummer 140DDI35310.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?