Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man ändra hur presentationen av larm visas i AS eller ES?

 Se filklipp för exempel på användning av alarmdekorering i SBO 1.9.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?