Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur fungera X80 räknekort BMXEHC0200 eller BMXEHC0800?

Se i bifogat dokument. Där får Ni lite tips hur X80 räknekort kan användas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?