Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur hittar jag IP-adressen på min Link150?

Det enklaste sättet för att hitta och ställa in en Link150 är att ansluta den direkt till nätverkskortet på din dator med Windows. Då känner Windows av Link150 och visar den under Nätverk i Utforskaren.

Om du inte har en windowsdator kan istället en alternativ metod användas för att avgöra vilken adress Link150 har.

Varje Link150 har en standardadress som används om DHCP är aktiverat och ingen DHCP-server finns tillgänglig på nätverket. När lysdioden Network Status lyser orange indikeras att den inbyggda standardadresseringen används. Man kan då ta reda på vilken adress Link150 har genom att utföra stegen nedan.
  • Standardadressen för Link150 är alltid 169.254.x.x
  • De två sista grupperna är desamma som MAC-adressen. MAC-adressen hittas på en etikett på Link150.
  • Om MAC-adressen är 00-B0-D0-86-02-12 (hexadecimalt) är de två sista grupperna 02 och 12 (hexadecimalt).
  • 02 och 12 omvandlas till decimala värden och blir då 02 och 18.
  • IP-adressen till Link150 är alltså 169.254.02.18
  • Ställ in din dators IP-adress så att den hamnar i samma nät, alltså 169.254.x.x och nätmask 255.255.0.0.
  • Därefter kan konfigurationssidorna i Link150 nås via webbläsare
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?