Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur byter jag ut en I / O-modul i en SoMachine-konfiguration?

Hur byter jag ut en I / O-modul i en SoMachine-konfiguration?
Med SoMachine 4.3 finns det inget I / O-ersättningsfunktionsverktyg.
För att ersätta en I / O-modul i en SoMachine V4.3-konfiguration måste du  ta bort den gamla och lägga till den nya I / O-modulen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?