Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken är den avgivna värmeeffekt per pol på TeSys brytare GV3L vid max ström?

Avgiven värmeeffekt per pol på GV3L vid max ström
Se bifogad bild
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?