Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur uppfyller man GDPR med HARMONY fingeravtrycksläsare XB5S ?

Se bifogad pdf för information
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?