Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Har matningsriktningen någon betydelse på en NSXm effektbrytare?

Compact NSXm brytare kan strömförsörjas från antingen toppen eller botten, även när den är utrustad med Micrologic Vigi 4.1 med integrerad jordfelsskydd utan minskning av prestanda.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?