Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man använda en fyrpolig Acti 9 jordfelsbrytare i en enfasgrupp?

Nej, man kan ej använda sig av en fyrpolig jordfelsbrytare i en enfasgrupp. Man får byta till en tvåpolig jordfelsbrytare.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?