Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man koppla en ljusbågsvakt till MX COM-spole i en Masterpact NT/NW?

En kommunicerande spole, MX COM eller XF COM, som används i en Masterpact NT/NW kan inte användas för att blockera brytaren i frånslaget läge. Spolen måste också ha en permanent matning för att fungera.

För att lösa ut en Masterpact NT/NW med ljusbågsvakt rekommenderas en vanlig MX-spole som monteras på position MX2 i brytaren.

En MX COM är inte avsedd att användas tillsammans med ljusbågsvakt.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?