Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det normkontaktorer med DC manöverspänning ?

Nej det finns bara för manöverspänning AC i sortimentet för nomkontaktorer
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?