Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Hur ställs larmdonstider in

Möjligheterna att ställa tiderna är beroenda av vilken utgångstyp som används.
 
Utgångstyp 4, "Relä inbrott" ger fast signal så länge det finns ett larm på samma anslutning eller samma larmområde.

Utgångstyp 8, "Brand" ger pulserande signal vid larm på en ingång av typen 8 på samma anslutning eller samma larmområde.

Utgångstyp 17, "Relä larmdon" ger signal enligt tiderna som ställts in i formuläret CT600-inställningar (Larmtid, Larmpaus samt antal larmsignaler)
Esmikko 3 har enbart minutinställningar,
Esmikko 4 har timme: minut (hh:mm): inställningar.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?