Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Esmikko, Vilka är standard funktionerna på in- och utgångarna i AX600 resp. IX600

AX / IX Centralers standardfunktion på in-/utgångar
  AX600 IX600
IN 1 Testingång 1 Testingång
IN 2 Analog ingång 1 2 Analog ingång 1
IN 3 Analog ingång 2 3 Analog ingång 2
IN 4 Batterifel (logisk ing) 4 Batterifel (logisk ing)
IN 5 Nätspänningsbortfall (logisk ing) 5 Nätspänningsbortfall (logisk ing)
IN 6 Isolationsfel (logisk ing) 6 Isolationsfel (logisk ing)
IN 7 Säkringsfel (logisk ing) 7 Säkringsfel (logisk ing)
IN 8 Sabotage central (logisk ing) 8 Sabotage central (logisk ing)
UT X1 (9) Sabotage X1 (9) Sabotage
UT X2 (A) Verifierad inbrott (A-larm) X2 (A) Verifierad inbrott (A-larm)
UT X3 (B) Inbrottslarm (B-larm) X3 (B) Inbrottslarm (B-larm)
UT X4 (C) Överfall X4 (C) Överfall
UT X5 (D) Tekniskt larm T1-T3 X5 (D) Tekniskt larm T1-T3
UT X6 (E) Fel X6 (E) Fel
UT X7 (F) Brand X7 (F) Brand
UT X8 Dörr öppen för länge /forcerad    
 
Reläer programmeras för andra funktioner med adresser: x-x-0-G .. x-x-7-G samt x-x-8-G .. x-x-F-G
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?