Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man hämta (ladda upp) applikationen från en Zelio Logic styrning?

Ja det kan man. Versionen på Zelio Logic och på Zelio Soft måste vara samma.
Firmare kontra mjukvara:
Firmware 2.x  = Zeliosoft 2.4
Firmware 3.x  = Zeliosoft 3,1
Firmware 4.x = Zelioosoft 4,3 eller senare
Vidare så måste applikationen inte vara försdedd med password eller att man känner dess password.
Ser även i hjälpen i Zelio Soft " Transfer the Smart Relay Program to the PC "
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?