Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det ersättningspatroner till Överspänningsskydd iPRI ?

Vi har ingen reservpatron för iPRI-typens överspänningsskydd.
Enheten måste bytas ut när den är förbrukad.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?