Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Om jag installerar jordfelsbrytaruttag WDE002323 eller WDE002324, och sedan vill förse efterkommande uttag med jorfelsbrytare. Hur gör jag då?

Dessa jordfelsbrytare har utgångar för efterliggande produkter som på så sätt kan anslutas och då förses med samma jordfelsbrytare.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?