Teknisk FAQ

Ställ en fråga

SFC i SoMachine

Hur man programmerar en applikation med SFC-implementeringsspråket i Somachine V4.x. följ länken nedan för en tutorial som beskriver förfarandet

http://www.youtube.com/embed/evGF4Ozgv_U?list=PLZe0U8_WvLr0N739Nr2tp1DIjd3OIS6OI?ecver=2

Mer hjälp finns också i detta FAQ  " SoMachine mjukvaran, hur kommer man igång? ". Kopiera denna texten klicka in i sök på FAQ.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?