Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur återställa BIOS i Magelis HMIPSP Performance iPC

Starta upp HMIPSP
Vänta 3 sekunder (tills du hör ett beep från iPC)
Klicka på knapp "Delete" för att komma in i BIOS.
Vänta 5 sekunder för att säkerställa att iPC är i BIOS inställning
Klicka på F3   (återställa BIOS)
Klicka på Enter
Klicka på F4    (Spara BIOS)
Klicka på Enter
Om allt har gjorts rätt ska iPC nu återstarta med "default" BIOS inställningar.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?