Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur testar man OF-kontakten på en dvärgbrytare?

Man kan sluta signalkretsen när apparaten är frånslagen.
I frånslaget läge är 11+12 slutna. När man trycker på test växlar kontakten till 11+14 istället.

 Provning av OF 26924
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?