Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur ändra animering för ett grupperat objekt i VijeoDesigner.

De är möjligt att ändra variabler för ett grupperat objekt.
Se bifogad fil.
Markera de grupperade objekten. Välj "Graphic List" längs ner i skärm.
Varje enskiljt objekt går då att markera och få fram en editering för objektet.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?