Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur mycket värme avger statiskt relä av typ ZELIO SSM1A?

Vid normal last så avger reläet 1W för varje ampere i belastningsström.
T.ex. för SSM1A16BDR så är max last 6A och då blir avgiven förlusteffekt 6W (avges via den inbyggda kylflänsen)
OBS! Detta gäller för en max omgivningstemperatur på 40°C och att man har ett avstånd på 11mm till närmsta produkt.
(nedklassningskurvor finns i produktens datablad) 

 

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?