Teknisk FAQ

Ställ en fråga

LA9Z skensystem, kan man montera skenorna vertikalt ?

Skensystemet LA9Z är ok att montera vertikalt, det man måste kontrollera är att de produkter man monterar på adapterplattorna är tillåtna att monteras vertikalt
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?