Teknisk FAQ

Ställ en fråga

FDP: Detektorstatus, Export hur gör jag.

Gå in på slinga och adress
Tryck på "displayknappen" längst ner "Export rapport smutsiga detektorer", då exporteras informationen till det insatta USB-minnet.


 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?