Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Exportera och Importera variabler i Unity och, hur?

I tidigare versioner av Unity var man tvungen att välja formatet txt för export av variabler som skulle editeras i Excel. Det fungerade bara för enkla variabler. Nu finns en ny funktion. Se bifogat dokument.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?