Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Adressering I/O i Siemens TCPIP driver för VijeoDesigner.

I VijeoDesigner driver för Siemens TCPIP och S7-300 och S7-400 kan man adresserar sig till max I00127.7 och Q00127.7 . Detta var vad S7-300 och 400 ursprungligen var skapat för. Senare versioner av S7-300 och 400 kan adressera till högre I/O adresser. Siemens TCPIP drivern är inte uppdaterad för det. I stället får de högra I/O adresserna överföras till datablock (DB) som sedan adresseras i VijeoDesigner variablerna.
Se bifogat klipp för Siemes TCPIP manual i VijeoDesigner.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?